ALENE UDEN BØRN

Alene uden børn

  • Når du er alene uden børn, vil det som udgangspunkt være dine forældre der arver. Såfremt disse er afgået ved døden, vil dine søskende arve.
  • Når du hverken har børn eller ægtefælle har du mulighed for, at råde over hele din arv ved oprettelse af et testamente.
  • I et testamente kan du bestemme hvem arven skal gå til. Dette kan f.eks. være til velgørende organisationer, nærtstående venner, religiøse organisationer el.lign.

Muligheder med et testamente:

  • Når du er alene uden børn, har du fri mulighed for at råde over hele din formue, ved oprettelse af testamente. Du kan således testamentere alt til organisationer, personer, institutioner m.m..
  • Dette kan oprettes ved at skrive til os i kontaktformularen nedenfor eller ringe på tlf.: +45 52 16 70 36. Du kan også skrive en mail på: Kontakt@raad-til-testamente.dk.
  • Du får tilsendt testamentet på mail, hvorefter vi anbefaler at få det underskrevet af en notar på det nærmeste dommerkontor, så skifteretten får besked om testamentet når det er nødvendigt.

KONTAKT

  • Ønsker du et uforpligtende tilbud, kan du skrive til os i kontaktformularen nedenfor eller ringe på tlf.: +45 52 16 70 36.
  • Vi tilbyder gratis rådgivning vedr. arv (herunder hvem der arver hvis du ikke har et testamente, samt hvad et testamente kunne have af fordele i netop din situation).