GIFT MED BØRN

Gift med børn

 • Hvis I er gift og har børn, vil din ægtefælle arve 50% af din del af formuen, mens dine børn eller børnebørn vil arve de resterende 50%.
 • Den eneste måde hvorpå dette kan ændres, er ved oprettelse af et testamente.
 • Hvis du har særbørn (børn fra et tidligere forhold), vil arven til børnene blive fordelt forskelligt, afhængigt af hvem der dør først. Dette kan ændres ved oprettelse af et testamente.

Muligheder med et testamente:

 • Det er muligt at stille din ægtefælle bedre, ved at oprette et gensidigt testamente, hvori længstlevende ægtefælle indsættes til at arve mest muligt.
 • Dette kan oprettes ved at skrive til os i kontaktformularen nedenfor eller ringe på tlf.: +45 52 16 70 36. Du kan også skrive en mail på: Kontakt@raad-til-testamente.dk
 • Du får tilsendt testamentet på mail, hvorefter vi anbefaler at få det underskrevet af en notar på det nærmeste dommerkontor, så skifteretten får besked om testamentet når det er nødvendigt.

Eksempler på ønsker til et testamente for ægtefæller:

Med fællesbørn:

 • I et testamente kan ægtefæller begunstige hinanden til at arve mest muligt (87,5%), således at børn alene får tildelt deres tvangsarv (12,5%) når den første ægtefælle afgår ved døden. Dette kan sikre, at den længstlevende ægtefælle kan opretholde sin levestandard.
 • Har man som ægtefæller ingen særbørn men alene fællesbørn, kan man altid vælge at sidde i uskiftet bo. Hvis den længstlevende ikke ønsker at sidde i uskiftet bo resten af livet, vil et testamente der begunstiger den anden ægtefælle mest muligt, sikre ægtefællen et mere fordelagtigt skifte.
 • Det kan bestemmes i et testamente, at arven skal tilfalde børn eller børnebørn som særeje, så arven ikke skal deles med svigerbørn ved en eventuel skilsmisse

Med særbørn:

 • Har du børn fra et tidligere forhold, kaldes disse for særbørn.
 • Ofte vil forældre med særbørn gerne sikre, at både særbørn og fællesbørn arver lige meget.
 • Såfremt den ene ægtefælle har særbørn, kan den anden ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo, med mindre der foreligger et skriftligt samtykke fra særbarnet, eller at særbarnet indvilliger. Det er derfor en fordel at indhente samtykke mens begge ægtefæller lever.
 • Ægtefæller med særbørn kan indhente dette samtykke fra særbarnet, så man kan sikre sin ægtefælle muligheden for, at kunne blive siddende i uskiftet bo, og dermed opretholde samme levestandard.
 • Dette kan vi hjælpe dig med. Du kan blot skrive til os i kontaktformularen nedenfor eller ringe på tlf.: +45 52 16 70 36.Du kan også skrive en mail på: Kontakt@raad-til-testamente.dk

KONTAKT

 • Ønsker du et uforpligtende tilbud, kan du skrive til os i kontaktformularen nedenfor eller ringe på tlf.: +45 52 16 70 36.
 • Vi tilbyder gratis rådgivning vedr. arv (herunder hvem der arver hvis du ikke har et testamente, samt hvad et testamente kunne have af fordele i netop din situation).