fbpx

Købs – og handelsbetingelser

Efter accept af nedenstående købs – og handelsbetingelser, vil din sag blive påbegyndt af en jurist, som forbereder processen for hvordan dine dokumenter skal udarbejdes, således at det afspejler dine ønsker og behov.


1. Råd til Testamentes fremgangsmåde:
– Dine ønsker til testamenter drøftes enten på mail eller pr. telefon
– Udarbejdelse af ønskede produkter
– Ubegrænset antal tilrettelser i 12 måneder
– Klargøring af dokumentet/dokumenterne til underskrift
– Vejledning vedrørende eventuel notar/tinglysning

2. Priser:
Alle priser er angivet i danske kroner inkl. moms – men eksklusiv eventuelle retsafgifter til staten. Hvis du ønsker at oprette et notartestamente skal du betale en retsafgift på 300 kroner pr. dokument til notaren. Du vejledes grundigt i, hvordan dette møde forløber. En notar er en person ved retten, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre typer af dokumenter. Mødet tager typisk 5 minutter, og kræver blot en underskrift.

2. Betaling
Til forskel fra vore konkurrenter, opkræver vi først betaling, når dokumentet er modtaget hos kunden. Vi sikrer dig dermed, at du modtager et produkt, som du er tilfreds med. Vore priser er faste, og godkendes altid af dig, inden udarbejdelse af dokumentet.

3. Fortrydelsesret
Jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, er der er ingen fortrydelsesret på ordren, når du har accepteret tilbuddet og prisen på den ydelse, som vi skal levere til dig, og når vi har påbegyndt leveringen af den juridiske tjenesteydelse.

4. Fremsendelse af dokumenter
Efter korrespondence, vil du modtage din bestilling indenfor 24 timer på hverdage.

5. Medarbejdernes uddannelsesmæssig baggrund
Jf. § 2, stk. 4 i lov om juridisk rådgivning skal det oplyses hvilken uddannelsesmæssige baggrund vore medarbejdere har. Hos Råd Til Testamente er du sikker på, at dit testamente bliver udarbejdet af en uddannet jurist (Cand.jur).

6. Privatlivspolitik
Hos Råd Til Testamente, lægger vi stor vægt på tillid. Dette gør vi blandt andet ved, at behandle personoplysninger yderst forsvarligt og hensigtsmæssigt, med mulighed for, at få slettet, udleveret, ændret mm., dine oplysninger. Se fanen “Cookie- og Privatlivspolitik.

7. Ansvar
Vi er underlagt Lov om juridisk rådgivning. Vi følger derfor lovens krav. Dette betyder, at du altid modtager en skriftlig genpart af aftalen, inden rådgivningen påbegyndes. Aftalen indeholder nærmere oplysninger om prisen, rådgiverens uddannelse, behandling af personoplysninger mv. Råd Til Testamente er ligeledes ansvarlige over for dig, efter reglerne om god skik for juridisk rådgivning.

Vores grundlag for at kunne udarbejde dokumenter, bygger på de faktiske oplysninger, som vi får fra kunden. Disse oplysninger kan vi ikke tjekke rigtigheden af. Når vi enten taler eller skriver med kunden, er kunden derfor selv ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, som gives til Råd Til Testamente. For at sikre os, at kunden har forstået indholdet af dokumentet, tilbyder altid en telefonsamtale, hvor vi gennemgår dokumentet sammen, således at kunden er indforstået med dokumentets betydning.

Når du som kunde modtager dine endelige dokumenter, er det dermed dig der skal gennemgå – og sikre – at dokumenterne ikke indeholder fejl og eventuelle misforståelser. Råd Til Testamente IVS er alene ansvarlig for de umiddelbare juridiske konsekvenser af dine dokumenter, som er oplyst til dig i forbindelse med vores opfølgende telefonmøde.
Råd Til Testamente kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv.

Gældende fra 3. december 2019.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål
til ovenstående.

Råd Til Testamente IVS
Pilevej 15, 3480 Fredensborg
CVR: 39318822

Vi er altid klar til at hjælpe dig på telefon eller mail.