OM OS

Et testamente er som en forsikring – det sikrer dine nærmeste en økonomisk tryg fremtid, hvis uheldet er ude. Råd Til Testamente har en mission om at gøre det hurtigt, billigt og simpelt, at få oprettet et testamente af uddannede jurister.

Det er muligt at oprette et testamente helt uden hjælp fra en jurist, men såfremt tvangsarven ikke er fordelt korrekt, eller hvis der er oprettet dispositioner i testamentet som er i strid med arvelovens regler, vil testamentet ikke kunne bruges. Derfor anbefaler vi altid at få bistand af en uddannet jurist, når du skal oprette et testamente.

Vi er jurister som sidder med testamenter og andre arve – og familieretlige dokumenter til hverdag, og kender derfor loven.

Vi vil sikre, at du får oprettet et gyldigt og overskueligt testamente, som afspejler dine ønsker. Vi sætter vore kunder i centrum, og vores opgave er ikke fuldført, før kunden er tilfreds med både den leverede service, og det købte produkt.

Vi har prisgaranti og kan prale med, at være de billigste på markedet.
Ønsker du en uforpligtende samtale, kan du sende os en mail, og vi ringer dig op inden 24 timer.

JOSEFINE ELKJÆR

Cand.jur., Direktør hos Råd til Testamente

Josefine er direktør hos Råd Til Testamente. Josefine er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har efter sin jurauddannelse taget efteruddannelse indenfor arveretten, som hun brænder specielt for. Josefine har en bred juridisk erfaring og arbejder til dagligt med at levere professionelt udformede testamenter og arveretlige dokumenter. Josefine lægger stor vægt på, at levere et fejlfrit resultat, som skaber tilfredse kunder.

ELVIRA HARTMUND:

Cand.jur., Hartmund Law

Elvira er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har udover sin kandidatuddannelse taget videreuddannelse inden for flere relevante retsområder, herunder arveretten. Elvira har stor praktisk erfaring med flere områder inden for juraen og har bl.a. arbejdet i Retten i Helsingør samt i Albertslund kommune. Elvira taler flydende dansk, engelsk og tysk. Elvira er kendt for sin perfektionisme og arbejdsomhed, og går op i detaljen.

JULIAN JENSEN:

Advokat, LL.M

Julian Jensen er uddannet advokat, og har mange års erfaring. Julian arbejder med familie- og arveret, lejeret og køb og salg af fast ejendom mm.. Julian er vores sparrings- og samarbejdspartner, og de fleste ægtepagter udformes af Julian. Han fører desuden civile retssager, og har en bred erfaring. Han tager dermed også gerne imod andre typer af juridiske opgaver.

Lov om juridisk rådgivning

Vi er underlagt Lov om juridisk rådgivning. Vi følger derfor lovens krav. Dette betyder, at du altid modtager en skriftlig genpart af aftalen, inden rådgivningen påbegyndes. Aftalen indeholder nærmere oplysninger om prisen, rådgiverens uddannelse, forsikringsforhold mv.

Forsikringsforhold

Vores kontor består af færdiguddannede jurister, men skulle der alligevel ske en fejl, er vi forsikrede. Alle detaljer vedrørende forsikringen fremgår i det tilbud, som du får tilsendt. Det skal nævnes, at vi endnu ikke har gjort brug af forsikringen.

KONTAKT

  • Ønsker du et uforpligtende tilbud, kan du skrive til os i kontaktformularen nedenfor eller på vores mail kontakt@raad-til-testamente.dk
  • Vi tilbyder gratis rådgivning vedr. arv (herunder hvem der arver hvis du ikke har et testamente, samt hvad et testamente kunne have af fordele i netop din situation).

Behandling af personlige oplysninger hos Råd Til Testamente

Vi har høje etiske standarder og har fastsat interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis.
Nedenfor kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder du har i forbindelse med brug af vores services.

Insamling af persondata:
Vi indsamler persondata når:

– Du indtaster dine kontaktoplysninger i kontaktformularen
– Du bruger vores rådgivning
– Du køber et produkt

Fælles herfor er, at vi alene modtager dine persondata, når du aktivt overdrager dem til os.

Hvilke persondata samt behandlingsgrundlag:
Vi vil ofte skulle bruge dit navn, din mail, din adresse og dit telefonnummer (identifikationsoplysninger) til at kunne kontakte dig, når du ønsker mere viden om, eller køb af vores service. For at kunne levere vores service, vil vi i de fleste tilfælde også skulle kende din familiesituation.

Såfremt vi ikke har de ovenstående persondata, kan vi ikke yde en tilfredsstillende service. Dette er således vores behandlingsgrundlag.

Såfremt det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata, vil vi endvidere have dette som behandlingsgrundlag. ( F.eks. persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven).

Formålet med indsamling af persondata:
Vi indsamler alene de persondata vi har brug for, for at levere vores service.

Opbevaring af persondata:
Vi sletter dine persondata efter 10 år, da vi vurderer, at vi ikke længere har brug for dem på dette tidspunkt. Dette gøres på baggrund af legitime interesser, da vi leverer et produkt, samt rådgivning, som vi har et ansvar for. Vi laver en skønsmæssig vurdering af, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata, samt hvilke persondata der er nødvendige at gemme, for at varetage kundens interesse. Det er blandt andet dine kontaktpersondata, mailkorrespondance, noter fra vores rådgivning til dig, og dokumenter, vi kan have brug for i fremtiden, for at varetage dine og vores interesser.

Dette omhandler både økonomiske interesser samt retlige interesser, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I et sådan tilfælde skal vi kunne dokumentere, hvilken aftale vi har indgået med kunden, samt hvilke ønsker kunden havde til vores service.

Ud fra en skønsmæssig vurdering, vil vi vurdere hvilke oplysninger der er relevante, og derefter fjerne unødvendige oplysninger fra dokumenterne, således at vi alene opbevare de relevante oplysninger.

Behandling af dine persondata:
Det er alene den medarbejder der fremgår af aftalen, som får adgang til dine persondata. Behandleren er underlagt tavshedspligt.

Fysisk opbevaring af personoplysninger:
For at sikre at personoplysninger opbevares sikkert, opbevarer vi alle personlysninger på en krypteret ekstern harddisk. Oplysningerne gennemgåes løbende, og alle overflødige oplysninger slettes.

IT-tekniske foranstaltninger:
– Antivirusprogrammer samt løbende backup af it-systemer
– Kode på alle computere – kun medarbejderen der fremgår af aftalen har adgang til pågældendes personoplysninger
– Sikret os at alle IT-systemer/leverandører lever op til lovgivningen om behandling af personoplysninger, samt til vores etiske standarder.
– Løbende risikovurdering og revurdering af interne procedurer.

Videregivelse af personlige oplysninger:
Fra d. 01.08.2018, videresendes alle testamentesager til samarbejdspartner Hartmund Law IVS.
Vi videregiver ingen personlige oplysninger, med mindre kunden har givet udtrykkeligt samtykke hertil, med mindre det er nødvendigt for at vi kan overholde gældende lovgivning (f.eks. ift. regnskabsføring i vores økonomisystem).

Dine rettigheder i forhold til persondata:

– Ret til at få persondata slettet
– Ret til at få indsigt i hvilke persondata vi opbevarer om dig
– Ret til at kræve begrænsning
– Ret til at tilbagekalde samtykke
– Ret til at få persondata rettet
– Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Vi opdaterer løbende vores persondatapolitik, så den lever op til lovgivningen samt vore etiske stadarter.

Såfremt du har spørgsmål til persondatapolitik eller andet, bedes du skrive i kontaktformularen ovenfor, ringe, eller sende en mail på: kontakt@raad-til-testamente.dk