fbpx

Privatlivspolitik

Behandling af personlige oplysninger hos Råd Til Testamente

OBS: Alle henvendelser overdrages til advokatfirmaet Julian Jensen Advokat, hvorfor det er Julian Jensen Advokats privatlivspolitik der er gældende. Denne fremgår nedenfor: 

Vores webstedsadresse er: https://www.raad-til-testamente.dk, men alle sager sendes videre ti Julian Jensen Advokat. 

Vi har høje etiske standarder og har fastsat interne procedurer der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis.
Nedenfor kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder du har i forbindelse med brug af vores services.

Cookies

Websitet anvender cookies, som er en tekstfil, som gemmes på din computer eller device med det formål at genkende den, udføre statistik og muligvis vise dig målrettede annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelige koder(virus el.lign).
Det er muligt at slette eller blokere for cookies i cookie-banneret i bunden af siden.
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Facebook og Google Ads.

Vi indsamler persondata når:

– Når du bruger vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte give os oplysninger om dig selv på en række forskellige måder.
– Via cookies (se nedenfor)
– Du indtaster dine kontaktoplysninger i kontaktformularen
– Du bruger vores rådgivning
– Du køber et produkt

Hvilke persondata samt behandlingsgrundlag:

Vi vil ofte skulle bruge dit navn, din mail, din adresse og dit telefonnummer (identifikationsoplysninger) til at kunne kontakte dig, når du ønsker mere viden om, eller køb af vores service. For at kunne levere vores service, vil vi i de fleste tilfælde også skulle kende din familiesituation.

Såfremt vi ikke har de ovenstående persondata, kan vi ikke yde en tilfredsstillende service. Dette er således vores behandlingsgrundlag.

Såfremt det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata, vil vi endvidere have dette som behandlingsgrundlag. ( F.eks. persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven).

Formålet med indsamling af persondata:

Vi indsamler alene de persondata vi har brug for, for at levere vores service.

Opbevaring af persondata:

Vi sletter dine persondata efter 5 år, da vi vurderer, at vi ikke længere har brug for dem på dette tidspunkt. Dette gøres på baggrund af legitime interesser, da vi leverer et produkt, samt rådgivning, som vi har et ansvar for. Vi laver en skønsmæssig vurdering af, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata, samt hvilke persondata der er nødvendige at gemme, for at varetage kundens interesse. Det er blandt andet dine kontaktpersondata, mailkorrespondance, noter fra vores rådgivning til dig, og dokumenter, vi kan have brug for i fremtiden, for at varetage dine og vores interesser.

Dette omhandler både økonomiske interesser samt retlige interesser, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I et sådan tilfælde skal vi kunne dokumentere, hvilken aftale vi har indgået med kunden, samt hvilke ønsker kunden havde til vores service.

Ud fra en skønsmæssig vurdering, vil vi vurdere hvilke oplysninger der er relevante, og derefter fjerne unødvendige oplysninger fra dokumenterne, således at vi alene opbevare de relevante oplysninger.

Fysisk opbevaring af personoplysninger:

For at sikre at personoplysninger opbevares sikkert, opbevarer vi alle personlysninger på en sikret server. Skriv for mere info herom.
Oplysningerne gennemgåes løbende, og alle overflødige oplysninger slettes.

It-tekniske foranstaltninger

– Antivirusprogrammer samt løbende backup af it-systemer
– Kode på alle computere – kun medarbejderen der fremgår af aftalen har adgang til pågældendes personoplysninger
– Sikret os at alle IT-systemer/leverandører lever op til lovgivningen om behandling af personoplysninger, samt til vores etiske standarder.
– Løbende risikovurdering og revurdering af interne procedurer.

Dine rettigheder i forhold til persondata:

Du kan ALTID bede os om at få slettet, begrænset, ændret, rettet, eller udleveret de persondata vi opbevare om dig. Du skal blot sende en mail til kontakt@raad-til-testamente.dk eller Je@julianjensenadvokat.dk

Dine rettigheder:

 • Ret til at få persondata slettet
 • Ret til at få indsigt i hvilke persondata vi opbevarer om dig
 • Ret til at kræve begrænsning
 •  Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at få persondata rettet
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

  Tilsynsmyndighed
  Datatilsynet er den tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med, at de personer, der håndterer personoplysninger, overholder databeskyttelsesforordningen. Hvis du mener, at Råd Til Testamente
  behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesforordningen, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Vi opdaterer løbende vores persondatapolitik, så den lever op til lovgivningen samt vore etiske stadarter.

Såfremt du har spørgsmål til persondatapolitik eller andet, bedes du skrive i kontaktformularen ovenfor, ringe, eller sende en mail på: kontakt@raad-til-testamente.dk